Harwestery i forwardery - nowe modele serii F

Harwestery i forwardery

Skidery

Małe harwestery i forwardery

Głowice SP Maskiner, Log Max, WARATAH

Rębaki Mus-Max

Przyczepy leśne

Polityka prywatności

Szanowny Kliencie

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności. Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego procesu znajdziesz poniżej.  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Cel i podstawa prawna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1),

administratorem Twoich danych osobowych jest Fortech Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zwana dalej: "Administratorem". 
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
Kraszew, Marysińska 3, 95-020 Andrespol lub telefonując pod numer: 42 212 30 71.
Możesz również skontaktować się pisząc na adres: fortechserwis@fortechserwis.pl.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest m.in. obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej do upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z:
 • świadczeniem przez nas usług
 • nawiązywaniem relacji handlowych
 • realizacją zamówień oraz zawartych umów
 • współpracą przy sprzedaży bądź zakupie towarów lub usług
 • wystawianiem faktur VAT lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz prowadzeniem dokumentacji księgowej
 • obsługą zgłoszeń reklamacyjnych
 • utrzymywaniem z Tobą kontaktu w ramach współpracy, w tym odpowiedzi na Twoje zgłoszenia lub zapytania
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosownie monitoringu wizyjnego na terenie Spółki
 • prowadzeniem marketingu bezpośredniego
 • prowadzeniem procesu rekrutacji

Zakres przetwarzania danych

Spółka może przetwarzać m.in. wskazany poniżej zakres danych osobowych:

a) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, NIP firmy
b) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres, nr tel, adres e-mail
c) dane zbierane i przetwarzane w związku z dochodzeniem praw i roszczeń oraz wypełnianiem obowiązków ciążących na Spółce
d) dane zbierane i przetwarzane w związku z prowadzonym procesem rekrutacji
e) dane zbierane i przetwarzane dla celów marketingow

    5. Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używania oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą nasi współpracownicy, którzy pomagają nam prowadzić naszą działalność, w tym komunikować się z Państwem (tj. podmioty świadczące usługi hostingu, usługi bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne, w tym wysyłkę informacji drogą elektroniczną, urzędy skarbowe, usługi księgowe, kadrowe, płacowe, kurier)

 • naszym pracownikom oraz współpracownikom, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych w związku z wykonywanymi obowiązkami
 • podmiotom, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w tym: naszym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności: podmiotom świadczącym usługi IT, dostawcom systemów informatycznych, firmom spedycyjnym i transportowym oraz podmiotowi świadczącemu usługi windykacyjne.
 • zleceniodawcom, z którymi Spółka zawarła umowy o świadczenie usług, innym podmiotom lub organom - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Twoje dane osobowe udostępnione nam w związku z korzystaniem z naszych usług, nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas pozyskiwane z publicznie dostępnych źródeł,
w szczególności z rejestru przedsiębiorców CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego, w celu weryfikacji podanych przez Ciebie informacji.

Twoje prawa

 1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli nie podasz danych, o które prosimy, możemy odmówić zawarcia umowy ze względu na brak wystarczających informacji do jej wykonania.
 2. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla osiągnięcia celów przetwarzania.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani
  do organizacji międzynarodowych.
 4. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych można uzyskać pisząc do nas poprzez formularz kontaktowy.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.